Madrid - nag-aral ng Medisina, Pilosopiya, pagsulat sa Unibersidad Central de Madrid (dito nagtapos) Pransya - nag-aral ng optalmolohiya sa tulong ni Dr. Louis de Weckert, tinuloy ang Noli Me Author: Anonymous">